Model

Model

Model

nergie

Energie staat voor vitaliteit, continuïteit en gezonde bedrijfsresultaten door een circulaire economie. De zienswijze en aanpak van United Performance creëert een energierijke organisatie waarin de waarde van werken niet alleen zit in het resultaat maar juist ook in het werken zelf. 

Hoe:
We werken met de natuurlijke energieprincipes. Energie gaat omhoog als de eigenheid van de mens wordt ingebracht. Vervolgens voegen we vanuit waarde gedrevenheid nieuwe (financiële) bouwstenen toe. 

Verlangen

Verlangen zorgt voor de belangrijke aanjager van energie, levens- en werklust. Het ontdekken van het
"Ten Diepste Verlangen" heeft een belangrijke plek in de aanpak en zienswijze van United Performance. Zodra het" Ten diepste Verlangen" is benoemd, vereenvoudigd dit het nemen van complexe besluiten.

Hoe:
Dicht bij het Verlangen komen is een organisch proces en vraagt om een open Geest, open Hart en open Wil. United Performance heeft een Desirebook ontwikkeld dat stap voor stap dit verlangen ontvouwt.
 

De Bedoeling

De Bedoeling staat voor een duidelijke en heldere richting waar het ook alweer allemaal om begonnen is. Waarom doe ik wat ik doe! Door de jaren heen en de waan van de dag verliezen we de oorsprong van De Bedoeling vaak uit het oog. Hiermee dus ook ons doel. De Bedoeling is een stevig fundament, vertrek- en ankerpunt om te doen wat er gedaan moet worden.
 
Hoe:
Gezamenlijk zorgen we dat De Bedoeling wordt hervonden. Dan creëren we een krachtig veld waarin medewerkers hun verantwoordelijkheid en eigenaarschap gaan toepassen. Het ontdoen van onnodige processen en ruimte maken voor innovatie en verandering is een vast onderdeel in dit proces van “Bedoelinggedreven Organiseren”. 

Vertrouwen

Vertrouwen zorgt voor een veilige basis en omgeving. Een vereiste om te durven, risico’s te nemen en te excelleren. Leiderschap vanuit vertrouwen biedt ruimte aan eigenaarschap en om van fouten te kunnen leren. Kortom: vakvolwassenheid.
 
Hoe:
We verhelderen en duiden wat Vertrouwen binnen de bestaande cultuur betekent. Aan de hand van deze uitkomst stellen we een aanpak op maat samen. Bewustwording en gedragsontwikkeling van sociale- en emotionele intelligentie zijn hierin vaste componenten. 

Plezier in Presteren

Plezier en humor zijn in veel situaties effectiever dan terminale serieusheid. Plezier en humor zorgen voor contact, overzicht en verbindingen die anders niet gemaakt worden. Het houdt situaties flexibel, fris, gefocust en gedreven.
 
Hoe:
United Performance werkt vanuit de kracht van playfulness. Doel is het onderkennen van de eigen speelstijl: waar zit jouw plezier, rust en flexibiliteit? En ook: hoe blijf je weg van stress. 

Potentieel

Het Potentieel is het benutten en toepassen van het volle vermogen binnen organisatie, team en persoonlijk functioneren. United Performance werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens beschikt over een groot potentieel.
 
Hoe:
United Performance start met het Potentieel-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de startpositie benoemd en verbonden met ‘de stip op de horizon’. Dit geeft inzicht en een duidelijk richting. Vervolgens werken we met de elementen vanuit het UP Principe om succes te garanderen.

Delen

Delen van informatie, innovatie, projecten, ervaringen etc. maakt de organisatie toekomst-proof. Uitvindingen worden niet door een eenling gedaan. Maar door bewegingen van mensen die samen denken en doen. Makers die ideeën met elkaar uitwisselen. Innovatie en verandering door collaboratie.
 
Hoe:
Uitgangspunt is het neerzetten van een holistische samenwerking. Zowel technologie, bedrijfscultuur, de inzet van mensen en de omgeving worden met elkaar verbonden. Delen is  verbonden aan het thema wederkerigheid en de gezonde begrenzing ‘waar houdt delen op’. 

Moed

Uitdagen heeft alles te maken met moed. Moed om de realiteit onder ogen te zien en te stretchen. Moed om je omgeving te stimuleren tot het aangaan van nieuwe uitdagingen. Uitdagen zorgt voor het opheffen van de Status Quo. Onmisbaar voor een wendbare organisatie.
 
Hoe:
‘Wanneer heb je voor het laatst iets voor het eerst gedaan’?  Door inzetten van uitdagende tools worden onbewuste patronen zichtbaar zoals wat je tegen houdt en dus ook wat nodig is om moed te realiseren en te delen.

Het UP Principe ®

Dit is onze unieke resultaatgerichte werkwijze om succes te bereiken op organisatie- en klantniveau.
Vanuit 8 elementen werken we naar eigenaarschap, werkplezier en resultaat. Er ontstaat moed en ruimte om te doen wat er gedaan moet worden. Ook komen alle aspecten voor een gezonde en wendbare organisatie aan bod.

Ons principe is holistisch. Je kan dan ook vanuit alle elementen starten.